Kontakt

Informácie ohľadom objednávok:

Mgr. Miroslava Trlíková

Telefón: +421 908 148 444 (pondelok - piatok od 8:00 do 14:00)

E-mail: info@krasa-zdravie.sk (nonstop)

Prevádzkovateľ:

Ing. Ľubomír Trlík

A. Hlinku 370/15

013 01 Teplička nad Váhom

Bankové spojenie:

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2301743501 / 8330

Číslo účtu v tvare IBAN: SK8983300000002301743501, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ako VS vždy používajte číslo objednávky.